MISLIM DA OVO NISTE VIDELI DO SAD UNUK PERE SVOJOJ BAKI NOGE.. Ovako se poštuje baka i pod stare dane…

MISLIM DA OVO NISTE VIDELI DO SAD UNUK PERE SVOJOJ BAKI NOGE.. <3
Ovako se poštuje baka i pod stare dane… Koliko lajkova i pohvala zasluzuje plemenit i human gest unuka prema svojoj baki..?

Poštivanje i uvažavanje starijih čini život i sredinu posebno ugodnom i oplemenjuje porodični i društveni ambijent rahatlukom i međusobnim uvažavanjem. Kontakt između ljudi različitih dobi vrlo često rezultira nesporazumima i svađama. Zlatno je pravilo postavio Allahov Poslanik, s.a.v.s., upućujući nas na najbolje rješenje a to je poštivanje starijih i samilost i razumijevanje mlađih, pa kaže:

„Ko ne bude milostiv prema mlađima i ne bude poštovao starije ne pripada nama.“ (hadis sahih, Buhari u Edebu i Ebu Davud) Ovo je naš vjerski princip sa kojim se ponosimo i on važi za sva vremena i sve situacije, ne zastarjeva niti se mijenja. I još jedna posebna specifičnost nas muslimana je u tome da naše prakticiranje ovih pravila života, kada se rade u ime Allaha, dž.š., imaju tretman ibadeta, čime postižemo ovosvjetsku nagradu, a to je rahatluk i oduševljenje ugođajem života, i velikom nagradom na drugom svijetu.

Svako udaljavanje od pravila koja su nam data u Kur’anu časnom i hadisu rezultira stanjem kojim nismo zadovoljni pa je tako i situacija koju osjećamo u našim porodicama, odgojno-obrazovnim institucijama i na drugim mjestima u našem društvu.