Udala sam se sa 17 godina, ni školu nisam bila završila…

Udala sam se sa 17 godina, ni školu nisam bila završila… Udala sam se sa 17 godina, ni školu nisam bila završila… LJUBAV! Sve je bilo kao u snu, imala sam najboljeg muža na svijetu, svekrva minikada ružnu riječ nije rekla, ma neopisivo. Čak nam se

posrećilo i već prve godine braka rodila sam prelijepu djevojčicu… bio je sretan i nije mu bilo bitno što nije dobio sina, kao većini muškaraca. Udala sam se sa 17 godina, ni školu nisam bila završila… LJUBAV! Sve je bilo kao u snu, imala sam najboljeg muža na svijetu, svekrva minikada ružnu riječ nije rekla, ma neopisivo. Čak nam se

 

posrećilo i već prve godine braka rodila sam prelijepu djevojčicu… bio je sretan i nije mu bilo bitno što nije dobio sina, kao većini muškaraca.