Muž prvo nije želeo ono što prolazi svaka žena

Već jedan duži period viđali su se sa svojim prijateljem Zoranom. Iako je on ispunio sve ono što su želeli , pa i više od toga, poželeli su promenu. Rešili su da pruže priliku novom muškarcu, i da osete nešto još zanimljivije. Tražili su momka od 20ak godina. Želeli su da se potsete mla osti, da osete taj mladalački žar. Nakon mnogo poruka, oda rali su ga. Rekao je da se zove Mladen, poslao je svoju fotografiju. Zgodan momak, poza šan k c. Poslali su decu kod roditelja, doneli crno vino, pripremili večeru. Mladen je stigao sa zakšnjenjem. Njegovo objašnjenje nisu ni slušali. Bio je mnogo drugačiji nego na fotografiji. Skoro da bi se reklo da to nije bio on. Večerali su, pričali,

popili… Došao je trenutak da pređu u spav ću sobu. Otišli su, skinuli se i počeli. Suprug je glavnu reč prepustio Mladenu. Mladen je stidljivo počeo da m zi suprugu, da l e, da gura p st. Suprug je gledao i d o svoj kur . Mladen je već previše odugovlačio i nikako da pređe na stvar. Supruga je krenula rukom ka Mladenovom ku u. Iznenađeno je pitala zašto se ne di e i zašto je tako mali. Suprug je prišao i pitao o čemu se radi. Mladen je odgovorio da mu je prvi put i da ima tremu. Hajde digni ga i tu aj, zato si došao, reče suprug. Mladen je pokušao dr njem da ga oživi ali nije išlo. Svi su postali nervozni, a suprug je bio posebno ljut. Ništa više nije bilo na ljivo. I njemu je k ac počeo da se spušta. Mladen je želeo da uzme stvari i ode, ali suprug je besno pote ao dlan. FLJAssss. pu e šam rčina. Mladen je bio u šoku, supruga takođe. Došao si ovde da nas zadovoljiš i to ćeš i uraditi. Naredio mu je da legne, a surugi rekao da

zauzme po u 69. Li i, naredio je. Li ao je kao poslednji put u životu. P ši mu k ac, rekao je supruzi. Ona je pu ila. On je prišao i zabio k ac u supruginu pi u. Tu ao je jako, nikad jače, dok su mu ja a uda ala u mladenovo čelo. U jednom momentu je izv io ku c i pokušao da ga g ne u Mladenova usta. Mladen se otimao i okretao glavu, nije želeo. Suprig mu je seo na usta i nije mu dao da se oslobodi. Dr o je svoj ku ac i naredio supruzi da mu p uši. Ustao je, Mladena bacio na pod, žena mu je p ila k ac, i na kraju je Suprug sv o po Mladenovom licu. Mladen je ustao obukao se i otišao. Supruga je ostala nezadovoljena. Ali sutra će doći Zoran