Potvrđena optužnica protiv sedam odgovornih osoba u RMU Banovići
Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv sedam odgovornih osoba iz Rudnika mrkog uglja (RMU) Banovići zbog postojanja osnovane sumnje da su obavljajući svoje menadžerske funkcije u periodu od maja 2020. do marta 2021. godine kao saizvršioci počinili produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Optužnica je potvrđena protiv Fadila Kudumovića (54), Jasmine Husić-Mujić (38), Selmira Bijelića (47), Ibrahima Demirovića (50), Damira Mrkonjića (47), Emira Rahmanovića (44) i Ekrema Demirovića (50).

Postoji osnovana sumnja da su oni u pomenutom periodu, Fadil Kudumović, kao vršilac dužnosti direktora RMU Banovići, Husić-Mujić, Bjelić, Demirović i Mrkonjić kao izvršni direktori za različite sektore u rudniku iskoristili svoja službena ovlaštenja svjesni da teže povrijeđuju prava drugih radnika, te Rahmanović i Ekrem Demirović kao rukovodioci organizacionih jedinica prekoračili granice svojih ovlaštenja, te kao saizvršioci postupali protivno odredbama Zakona o radu FBiH i Statuta RMU Banovići.

Tako su, znajući da je i po Zakonu i po Statutu diskriminacija radnika zabranjena obzirom na članstvo ili nečlanstvo u sindikatima i u odnosu na otkazivanje ugovora o radu, te da radnik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva u sindikatu, pa svjesni da su 19 radnika članovi ili su bili članovi Sindikalne organizacije RMU Banovići, a da nisu članovi Sindikata zaposlenika RMU Banovići, samo zbog tog razloga, donijeli i potpisali odluke o otkazivanju ugovora o radu za ovih 19 zaposlenika, i ponudili im nove ugovore o radu gdje bi obavljali poslove sa predviđenim manjim koeficijentima za obraćun plaće, što su oštećeni morali prihvatati jer bi ostali bez zaposlenja.

Dakle, kao saizvršioci su im nanijeli štetu i teže povrijedili njihova radna prava.

Fadil Kudumović obuhvaćen je radnjama u svih 19 tačaka optužnice, dok su drugi saizvršioci obuhvaćeni u po nekoliko tačaka.

U ovom predmetu je u odnosu na dvije prijavljene osobe donesena naredba o neprovođenju istrage jer ne postoje osnovi sumnje da su počinili krivična djela, dok za dvije prijavljene osobe još nije donesena tužilačka odluka, navodi se u saopštenju Tužilaštva TK.