Tašta trenira

Tašta trenira

Moj fe iš su lepe ženske no e, kako se likovi lo e na zaa njicu i grdi e tako ja otkidam na no e. Kada sam upoznao moju ženu imala je prelepe bu kice a sada se skroz zapustila pa tu sada visi samo ce ulit. A moja ta ta izgleda kao curica nikada bolje, ba ila se žena u teretanu

ima oko 50 godina. I tako tog jutra probudio sam se baš na paljen i bio sam sam kući sa ta tom. Razgaćen sam le ao u dnevnoj sobi i pio kafu u tom momentu prošla je taštica. Rekoh joj “joj što ti je sla ka bu ina… noge… vidi se da vež aš. A ona iznenađeno je zinula u mene i ostala tako tu da stoji. Pošto je bilo

jutro a ja previše na ljen ustao sam kao da joj pipnem mišiće. Tašta je izgleda bila gore na aljena od mene pa je gu nula svoju ruku u moje me unožje i bacila me je do e na patos.

Napravio sam eksperiment. Na mreži za upoznavanje otvorio sam jedan profil sa mojom slikom i jedan lažan sa slikom nekog zgodnog manekenka. Na pravom profililu sam normal u komunikaciji, sa lažnom profila sam debil. Na lažnom profilu mi se žene same javljaju ali malo njih ostane u kontaktu sa mnom. Sa moj profila sa započinjem razgovor skoro uvek i sa većinom ostajem u kontaktu. U brojevima lažni debil i dalje ima više onih sa kojima nastavlja kontak. Zaključak: žene žele dobrog čoveka ali da bude dobro upakovan, ostalo su kompromisi.